—————————
Jeśli możesz wesprzeć nasze działania i kolejne inicjatywy dobrowolną ofiarą: 

UWAGA MAMY NOWY NUMER BANKOWY!
PKO BP

25 1020 1127 0000 1002 0408 9074

 

Tytuł przelewu: Darowizna na cele kultu religijnego

Właścicielem konta jest Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego
ul. Początkowa 14/16
04-984 Warszawa