—————————
Jeśli możesz wesprzeć nasze działania i kolejne inicjatywy dobrowolną ofiarą: 

Konto w PLN: Nr konta: 65 1600 1462 1867 7131 5000 0004 (Paribas)

lub

RACHUNEK WALUTOWY w EUR:  54 1600 1462 1867 7131 5000 0008


Tytuł przelewu: Darowizna na cele kultu religijnego

Właścicielem konta jest Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego
ul. Początkowa 14/16
04-984 Warszawa