Spróbujmy odnaleźć się w doświadczeniu pierwszych chrześcijan. Skąd czerpali wiarę i siłę do czynienia dobra? Byli odrzuceni i prześladowani, nie mieli miejsc do modlitwy, nabożeństw, nie posiadali modlitewników, religijnych książek. Nie uczestniczyli w żadnych rekolekcjach, tym bardziej ignacjańskich:) Mieli tylko siebie i duchową bliskość z Bogiem przez wiarę, że Jezus jest z nimi tak jak obiecał: przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. W kontakcie z takim człowiekiem, świadkiem wiary, który w swoim życiu spotkał Jezusa, może rodzić się pragnienie, by również tak prosto i bezpośrednio karmić się Bogiem. 

Zaczerpnijmy i posmakujmy ich mądrości i duchowej prostoty, która opierała się na oczekiwaniu i doświadczaniu Boga we wszystkim. Brak metody modlitwy staje się ich metodą, ponieważ modlitwa jest dla nich naturalnym wyrażaniem siebie przed Bogiem, zgodnym z biciem ich serca – trzeba się tylko w nie wsłuchać. Tą Prawdą żyli, a Ona stała się ich życiem. Niech taka intuicja duchowa i nam towarzyszy w czasie tych rekolekcji. Nie szukajmy metody ani klucza. Jestem tylko ja prawdziwy i Bóg obecny, bliski i kochający. Uwierzmy, że takie spotkanie jest możliwe, a wtedy rzeczywiście przejdziemy przez życie dobrze czyniąc

 

Żeby doświadczyć szczęścia w przygodzie zwanej duchowością,
musi się człowiek nastawić na wydobycie z życia jak najwięcej.

Anthony de Mello SJ

 

 

Rekolekcje trwają 4 tygodnie. Każdej, kolejnej niedzieli otrzymasz maila z nowymi materiałami do osobistej modlitwy. Warto, by przeznaczyć minimum 15 minut dziennie na spotkanie z Bogiem na proponowanej modlitwie i zgłębianiu podanych treści.

Dla chętnych proponujemy również udział w grupkach dzielenia, które będą spotykać się 4 razy w weekendy*.

Udział w rekolekcjach jest bezpłatny. Jeśli jednak masz pragnienie, możesz złożyć dobrowolną ofiarę na nasze działania lub wesprzeć nas na Patronite.pl. 

 

 

* Termin spotkania w grupce wybieracie zaznaczając w formularzu zgłoszeniowym dogodny dla Was czas.
Dostępne terminy: piątki i soboty w godzinach 9:00, 18:00, 19:00, 20:00 i 21:00. Spotkania odbywają się jeden raz w tygodniu (przez cztery kolejne tygodnie).
Niezbędne jest posiadanie komputera (smartfona) z dostępem do Internetu i słuchawek.

Udział w grupkach to ważne doświadczenie. Poprzednie wydarzenie w grudniu umocniło nas w przekonaniu, że Wy sami jesteście dla siebie wsparciem i motywacją. Nawet jeśli niewiele udało Wam się zrobić w danym tygodniu, to spotkanie z innymi i posłuchanie o ich doświadczeniach ubogaca.