Ekipa Godfullness

Poznaj nas

o. Michał Masłowski SJ

o. Michał Masłowski SJ

W Towarzystwie Jezusowym jestem już prawie dwadzieścia lat. W tym czasie doświadczyłem, że bliskość i obecność Boga jest mi nieustannie dawana przez pragnienie spotkania z Nim i szczere otwarte serce. Wiem, że pobożne miejsca i aktywności mogą w tym pomóc, ale tego nie zastąpią. On przychodzi w sposób sobie naturalny, kiedy i jak chce. Dzięki temu mam przekonanie, że każdy może Go spotkać, jeśli tylko Jemu i sobie na to pozwoli. To dla mnie przygoda życia – szukać i odnajdywać Źródło wody żywej w sobie. 

Obecnie pełnię obowiązki przełożonego wspólnoty jezuitów w Falenicy i odpowiedzialnego za powołania w Prowincji Jezuitów PMA.

 

o. Paweł Szpyrka SJ

o. Paweł Szpyrka SJ

W Towarzystwie jestem od ponad 25 lat. Robiłem różne rzeczy: pracowałem w naszej szkole w Gdyni, wykładałem historię Kościoła na naszej uczelni w Warszawie, pracowałem w formacji kandydatów do naszego zakonu, posługiwałem jako spowiednik w Warszawie i Radomiu. We wszystkich tych doświadczeniach szczególnie pomocna okazała się pasja do historii i fascynacja Ćwiczeniami duchowymi o. Ignacego Loyoli. Obie te przestrzenie są dla mnie okazją do poznawania i przyjmowania drugiego człowieka, a także i mnie samego z całym bogactwem różnych osób zanurzonych w czasie i przestrzeni. Poznanie człowieka pozwala mi lepiej poznać Pana Boga. Otwieranie się na drugiego sprawia, że łatwiej otworzyć mi się na Boga.

Obecnie pracuję w ECCC w Warszawie Falenicy, gdzie łączę pasję do towarzyszenia ludziom w ćwiczeniach duchowych i studia historyczne. Lubię czytać książki, gotować i spędzać czas ze współbraćmi. Zapraszam na rekolekcje, warsztaty i skupienia.

 

Monika Guzewicz

Monika Guzewicz

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Kilka lat pracowałam na uczelni jako dr nauk społecznych. Na co dzień pracuję jako terapeuta w ramach prywatnej praktyki. Prowadzę różnorodne warsztaty łączące psychologię z duchowością (Bliżej siebie, Sztuka odpoczywania, Chrześcijański mindfullness, Szkolenie dla spowiedników i kierowników duchowych i inne).

Nieustannie zachęcam siebie i innych do życia w rzeczywistości i świadomym przyjmowaniu siebie w takiej kondycji, jaką daje obecny czas. Bliska jest mi droga św. Ignacego, którą włączam w odkrywanie własnej duchowości. Uczę się przyjmować Boga i życie w cierpliwości i łagodności. Cenię umiejętne i rozważne łączenie duchowości i psychologii – mam nadzieję, że właśnie taką przestrzeń daje nam projekt Godfullness.

ks. Michał Maciejny SJ

ks. Michał Maciejny SJ

Jestem jezuitą od 2013 roku. Duchowość Ignacjańską poznałem dzięki muzyce, ponieważ grając na gitarze w zespole wokalno-ewangelizacyjnym potrzebowałem konkretnego programu formacyjnego. Wybór padł na rekolekcje ignacjańskie i tak to się wszystko zaczęło… Po wstąpieniu do zakonu studiowałem filozofię na Akademii Ignatianum w Krakowie. W trakcie studiów otworzyłem swój kanał na YouTube „Brat Michał”, na którym staram się przybliżać duchowość w zwykłej, rutynowej codzienności. Następnie przez dwa lata pracowałem w duszpasterstwie powołań i „Szkole Kontaktu z Bogiem”, gdzie organizowałem rekolekcje ignacjańskie dla młodzieży. Obecnie studiuję teologię na Akademii Katolickiej w Warszawie.

o. Michał Masłowski SJ

o. Michał Masłowski SJ

W Towarzystwie Jezusowym jestem już prawie dwadzieścia lat. W tym czasie doświadczyłem, że bliskość i obecność Boga jest mi nieustannie dawana przez pragnienie spotkania z Nim i szczere otwarte serce. Wiem, że pobożne miejsca i aktywności mogą w tym pomóc, ale tego nie zastąpią. On przychodzi w sposób sobie naturalny, kiedy i jak chce. Dzięki temu mam przekonanie, że każdy może Go spotkać, jeśli tylko Jemu i sobie na to pozwoli. To dla mnie przygoda życia – szukać i odnajdywać Źródło wody żywej w sobie. 

Obecnie pełnię obowiązki przełożonego wspólnoty jezuitów w Falenicy i odpowiedzialnego za powołania w Prowincji Jezuitów PMA.

Monika Guzewicz

Monika Guzewicz

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Kilka lat pracowałam na uczelni jako dr nauk społecznych. Na co dzień pracuję jako terapeuta w ramach prywatnej praktyki. Prowadzę różnorodne warsztaty łączące psychologię z duchowością (Bliżej siebie, Sztuka odpoczywania, Chrześcijański mindfullness, Szkolenie dla spowiedników i kierowników duchowych i inne).

Nieustannie zachęcam siebie i innych do życia w rzeczywistości i świadomym przyjmowaniu siebie w takiej kondycji, jaką daje obecny czas. Bliska jest mi droga św. Ignacego, którą włączam w odkrywanie własnej duchowości. Uczę się przyjmować Boga i życie w cierpliwości i łagodności. Cenię umiejętne i rozważne łączenie duchowości i psychologii – mam nadzieję, że właśnie taką przestrzeń daje nam projekt Godfullness.

ks. Michał Maciejny SJ

ks. Michał Maciejny SJ

Jestem jezuitą od 2013 roku. Duchowość Ignacjańską poznałem dzięki muzyce, ponieważ grając na gitarze w zespole wokalno-ewangelizacyjnym potrzebowałem konkretnego programu formacyjnego. Wybór padł na rekolekcje ignacjańskie i tak to się wszystko zaczęło… Po wstąpieniu do zakonu studiowałem filozofię na Akademii Ignatianum w Krakowie. W trakcie studiów otworzyłem swój kanał na YouTube „Brat Michał”, na którym staram się przybliżać duchowość w zwykłej, rutynowej codzienności. Następnie przez dwa lata pracowałem w duszpasterstwie powołań i „Szkole Kontaktu z Bogiem”, gdzie organizowałem rekolekcje ignacjańskie dla młodzieży. Obecnie studiuję teologię na Akademii Katolickiej w Warszawie.

o. Paweł Szpyrka SJ

o. Paweł Szpyrka SJ

W Towarzystwie jestem od ponad 25 lat. Robiłem różne rzeczy: pracowałem w naszej szkole w Gdyni, wykładałem historię Kościoła na naszej uczelni w Warszawie, pracowałem w formacji kandydatów do naszego zakonu, posługiwałem jako spowiednik w Warszawie i Radomiu. We wszystkich tych doświadczeniach szczególnie pomocna okazała się pasja do historii i fascynacja Ćwiczeniami duchowymi o. Ignacego Loyoli. Obie te przestrzenie są dla mnie okazją do poznawania i przyjmowania drugiego człowieka, a także i mnie samego z całym bogactwem różnych osób zanurzonych w czasie i przestrzeni. Poznanie człowieka pozwala mi lepiej poznać Pana Boga. Otwieranie się na drugiego sprawia, że łatwiej otworzyć mi się na Boga.

Obecnie pracuję w ECCC w Warszawie Falenicy, gdzie łączę pasję do towarzyszenia ludziom w ćwiczeniach duchowych i studia historyczne. Lubię czytać książki, gotować i spędzać czas ze współbraćmi. Zapraszam na rekolekcje, warsztaty i skupienia.