Nasza codzienność składa się z drobnych, prostych gestów które wykonujemy tysiące, setki, dziesiątki razy… chcielibyśmy pokazać, że jest możliwe, by przez te zwyczajne, codzienne okruchy nakarmić się do syta. Być może powtarzając je każdego dnia wiele razy, przestaliście zauważać ich duchowy, życiodajny sens. Spróbujemy z wrażliwością i uwagą dostrzec je w schematach naszego działania – jednym słowem poświętować nimi w naszym życiu. Przeżyć je całym sobą, traktując jako jedyne i niepowtarzalne, bo przecież na tym polega świętowanie.

Wierzę w duchowość, która prowadzi do przemiany życia. Jednak każda przemiana dzieje się w określonym kontekście i potrzebuje bodźca, iskry. Chcemy otwierać Wasze oczy, tam gdzie żyjecie, na rzeczy i czynności proste, powszednie, które są w zasięgu ręki. One już teraz, w tej właśnie chwili, mogą prowadzić do Królestwa Niebieskiego, a nawet pokazywać, że już w Nim jesteśmy. Jezus urodził się, żył i głosił Dobrą Nowinę w konkretnym miejscu na ziemi. Jest Bogiem, który stał się człowiekiem i wśród ludzi pokazywał jak bardzo jest ludzki, zwyczajny. Przez to jednak nic nie stracił ze swojej boskości, ale uświęcił nasze człowieczeństwo. Kiedy przeżywamy z uważnością codzienne życie stajemy się do Niego podobni – uświęcamy siebie.

Świętowanie codzienność to siedem spotkań, które mają nam pomóc narodzić się na nowo, w pełni, z Ducha. Oczywiście niczego nie obiecujemy na pewno, ale zapraszamy byście dali sobie szansę zobaczyć, że to co ważne jest proste.